Zigbee Minihub - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Zigbee minihub
  • ˅
logo
Zigbee Minihub
฿ 2,400

เครื่องกระจายสัญญาณ Zigbeeของระบบ LAMPTAN Smart Homeเพียงคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Zigbeeเข้ากับเครื่องกระจายสัญญาณ Zigbee minihub คุณก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านทางมือถือ Smartphone
Specification
Minihun