logo
wishlistcart
logo
wishlistcart

การจัดส่งสินค้าและค่าบริการ

การจัดส่งสินค้าและค่าบริการ

การจัดส่งสินค้าและค่าบริการ

เงื่อนไขค่าจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ (LAMPTAN SHOP ONLINE)

ผ่านเว็บไซต์ www.lamptan.co.th เท่านั้น

จัดส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชนโดยคำนวนตามน้ำหนักรวมของสินค้าทั้งหมดในแต่ละคำสั่งซื้อ

จัดส่งแบบลงทะเบียน

การจัดส่งแบบลงทะเบียน น้ำหนักรวมของสินค้าต้องไม่เกิน 2,000 กรัม (2 กิโลกรัม)

delivery-table-register

ระยะเวลาการจัดส่ง

ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 4 ถึง 7 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง

จัดส่งแบบ EMS
delivery-table-ems

ระยะเวลาการจัดส่ง

ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1 ถึง 3 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งจากเลขแทรคกิ้ง (หมายเลขติดตามพัสดุ) ในรายการสั่งซื้อของฉันในบัญชีของท่านในเว็บไซต์ LAMPTAN Shop Online

ในกรณีที่สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดในการจัดส่งโดยขนส่งเอกชน ทางบริษัทจะทำการติดต่อท่านเพื่อ ทำการนัดวันส่งสินค้าและแจ้งค่าจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 2 วันทำการ

**ในกรณีค่าขนส่งมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้า**