LED Bulb Colour - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Led bulb colour 7w red web
  • Led bulb colour 7w yellow web
  • Led bulb colour 7w green web
  • Led bulb colour 7w blue web
  • ˅
logo
LED Bulb Colour
฿ 139

เพิ่มสีสันสดใสด้วยหลอดไฟสี LED ให้แสงสว่าง
เต็มหลอด เหมาะกับการใช้งานเพื่อตกแต่งประดับ
ตามเทศกาลหรืองานต่างๆ
7 Watt Red 1615 139
7 Watt Yellow 1617 139
7 Watt Green 1616 139
7 Watt Blue 1618 139
WATT: COLOUR:
Specification
Led bulb colour 7w spec