Solar Flashlight Tron - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Solar flashlight tron web01
  • Solar flashlight tron web02
  • Solar flashlight tron web03
  • Solar flashlight tron web04
  • Solar flashlight tron web05
  • Solar flashlight tron web06
  • Solar flashlight tron web07
  • ˅
logo
Solar Flashlight Tron
฿ 309

ไฟฉาย SOLAR FLASHLIGHT รุ่น TRON 2 in 1 จากแลมป์ตั้น ที่สามารถเป็นได้ทั้งไฟฉายและไฟตะเกียงในตัว ขนาดเล็กกะทัดรัด ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกรณีไม่มีแสงแดด สามารถชาร์จผ่าน USB ได้ และมีช่องเสียบ USB ให้คุณสามารถชาร์จ
มือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่ในตัวไฟฉาย โดยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ พกพาสะดวก
เหมาะกับการใช้งานทั่วไปหรือพกพาไปแคมป์ปิ้งที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
3 Watt Daylight 2277 309
WATT: COLOUR:
Specification
Solar flashlight tron spec