LED Outdoor Lamp Hardy Circle - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Led outdoor lamp hardy circle web1
  • Led outdoor lamp hardy circle web2
  • ˅
logo
LED Outdoor Lamp Hardy Circle
฿ 149

โคมไฟ LED Outdoor รุ่น Hardy ดีไซน์เรียบหรู ทันสมัย สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและกึ่งภายนอกอาคาร (IP54) สว่างกว่า ประหยัดไฟกว่าด้วยเม็ด LED คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน 15,000 ชั่วโมง
8 Watt Daylight 947 149
8 Watt Warm White 948 149
WATT: COLOUR:
RECOMMENDED PRODUCTS