Compact Floodlight - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Compact floodlight 42w dl web
  • ˅
logo
Compact Floodlight
฿ 299

หลอดประหยัดไฟ Floodlight เพื่อใช้ทดแทนหลอดฮาโลเจน รุ่น J-TYPE ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 80% ไม่ส่งความร้อน เหมาะสำหรับการส่องป้ายอาคาร เพื่อตกแต่งหรือส่องไฟต้นไม้ในสวน
42 Watt Daylight 1129 299
WATT: COLOUR: