Bulb Plant Grow - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Bulb plant grow web1
  • Bulb plant grow web2
  • Bulb plant grow web3
  • Bulb plant grow web4
  • Bulb plant grow web5
  • Bulb plant grow web6
  • Bulb plant grow web 10w pk
  • Bulb plant grow web 16w pk
  • ˅
logo
Bulb Plant Grow
฿ 139

หลอดไฟปลูกต้นไม้จากแลมป์ตั้น ให้ค่าแสงธรรมชาติ
ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ให้คุณสามารถปลูกพืชได้ภายในอาคาร เหมาะกับต้นไม้ ดอกไม้ พืชผัก hydroponic เรือนเพาะชำ เพาะพันธุ์ ฟาร์ม เป็นต้น ความร้อนต่ำ ผลิตจาก LED คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดพลังงาน 85%
10 Watt 10 Watt 2093 139
16 Watt 16 Watt 2094 199
WATT:
Specification
Bulb plant grow spec