Downlight Fixture Onix 4 inch - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Downlight fixture onix 4inc web
  • Downlight fixture onix 4inc web01
  • Downlight fixture onix 4inc web02
  • Downlight fixture onix 4inc web03
  • ˅
logo
Downlight Fixture Onix 4 inch
฿ 95

โคมไฟฝังฝ้า Downlight Fixture Onix ขั้ว E27

เหมาะกับการใช้ติดตั้งฝังฝ้า หรือเพดานวัสดุทำจาก
อลูมิเนียมเกรด A พร้อมแผ่น Reflector ที่ช่วยการ
กระจายแสงได้ดียิ่งขึ้นน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย และสามารถใช้แทนโคมดาวไลท์เดิมได้ทันที รูปทรงทันสมัยเหมาะกับการใช้งานร่วมกับหลอดประหยัดไฟ Compact ,หลอด LED หรือหลอด Par จากแลมป์ตั้น
Specification
Downlight fixture onix spec