LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
csr
logo
สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน มกราคม 2017
2018-09-12 07:11:38 UTC

สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน มกราคม 2017

2017-01-10

1) โรงเรียนวัดบ่อคู่ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้แสงสว่างบริเวณอาคารเรียนที่ก่อสร้างใหม่และบริเวณโดยรอบ บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

2) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อให้แสงสว่างบริเวณโดยรอบ บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

 

รวมทั้งสิ้น   หลอดนีออนตรง 18w จำนวน 800 หลอด