LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
csr
logo
สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน ธันวาคม 2016
2018-09-12 07:09:56 UTC

สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน ธันวาคม 2016

2016-12-02

1) วัดบ้านดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้แสงสว่างบริเวณลานวัด บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

2) โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้แสงสว่างตามอาคารเรียน บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

3) โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียตามอาคารเรียน บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

4) วัดบ้านน้ำเที่ยง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้แสงสว่างบริเวณลานวัด บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

5) โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างตามอาคารเรียน บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

 

รวมทั้งสิ้น   หลอดนีออนตรง 18w จำนวน 2,000 หลอด