LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
วิธีต่อขั้วหลอดไฟ
2019-06-06 09:49:07 UTC

                                 สัปดาห์ก่อน ผมได้นำเอาคลิปวีดีโอวิธีการต่อหัวปลั๊กแบบง่ายๆ มาฝากกันไปแล้ว

                                 แต่ต่อหัวปลั๊กเป็นแค่อย่างเดียวอาจจะไม่พอในการที่จะประดิษฐ์โคมไฟเท่ๆ ของ

                                 ตัวเองสักอัน วันนี้ผมเลยมีคลิปวีดีโอสาธิตการต่อสายไฟเข้ากับขั้วหลอดไฟมา

                                 ฝากกันด้วยครับ


                                 อุปกรณ์

                                 – ขั้วหลอดไฟ

                                 – หลอดไฟ

                                 – สายไฟอ่อน

                                 – เทปพันสายไฟ

                                 – คัตเตอร์

                                 – กรรไกร                                 วิธีการทำ

                                 1. ปอกปลายสายไฟทั้งขั้วหลอดไฟและสายไฟอ่อน

                                 2. หมุนรวมลวดทองแดงของขั้วหลอดไฟและสายไฟอ่อนเข้าด้วยกันโดยแยกเป็นสองเส้น

                                 3. พันบริเวณรอยต่อของทั้งสองเส้น ด้วยเทปพันสายไฟ

                                 4. พันรวมทั้งสองเส้นเข้าด้วยกัน ด้วยเทปพันสายไฟ

                                 5. จากนั้นก็หมุนหลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดไฟ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ