Striplight 5M Waterproof - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Striplight web
  • Led striplight dl web3
  • Led striplight web4
  • Led striplight web5
  • Led striplight web6
  • Led striplight web7
  • Striplight 5m waterproof spec
  • ˅
logo
Striplight 5M Waterproof
฿ 325

เพื่อประดับตกแต่งภายในและภายนอกอาคารบ้าน หรือพื้นที่ตามซอกหลืบ เพื่อซ่อนไฟให้ดูสวยงามใช้งานง่าย สะดวกในการติดตั้ง สามารถตัดเพื่อเลือกความยาวได้ตามความต้องการในการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
14.4 Watt Daylight 1056 325
WATT: COLOUR:
RECOMMENDED PRODUCTS
Led dewy 8w web1
LED Dewy
฿ 179