Striplight 5M Not Waterproof - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Led striplight ww web1
  • Led striplight dl web3
  • Led striplight web1
  • Led striplight web2
  • Led striplight web3
  • Led striplight web4
  • ˅
logo
Striplight 5M Not Waterproof
฿ 999

เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่ตามซอกหลืบ เพื่อซ่อนไฟให้ดูสวยงามใช้งานง่าย สะดวกในการติดตั้ง สามารถตัดเพื่อเลือกความยาวได้ตามความต้องการในการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
14.4 Watt Daylight 601 999
14.4 Watt Warm White 1054 999
WATT: COLOUR:
Specification
Striplight not waterproof spec