LED Candle Lamp Rechargeable - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Led candle lamp rechargeable web
  • ˅
logo
LED Candle Lamp Rechargeable
฿ 1,050

เหมาะสำหรับเพื่อสร้างบรรยากาศ ตามบ้านเรือน ร้านอาหาร สปา หรือโรงแรม แสงไฟกระพริบเสมือน แสงเทียนจริง สามารถเป่าให้แสงดับได้ สะดวกและประหยัดยิ่งขึ้น เพราะเทียน LED สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้
RECOMMENDED PRODUCTS