LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
csr
logo
สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน ตุลาคม 2016
2018-09-12 07:07:50 UTC

สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน ตุลาคม 2016

2016-10-01

1) วัดน้อยเจริญธรรม ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้แสงสว่างบริเวณศาลาที่ก่อสร้างใหม่และบริเวณวัด บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

2) วัดลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้แสงสว่างบริเวณศาลาที่ก่อสร้างใหม่และบริเวณวัด บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

 

รวมทั้งสิ้น   หลอดนีออนตรง 18w จำนวน 800 หลอด