LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล!
2019-03-06 10:32:59 UTC


หากคุณสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือ หลอดไฟ แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ไหลเวียนผ่านอวัยวะในร่างกายที่ใช้สัมผัส 

         แสดงว่าอุปการณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับ วันนี้ Lamptan จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ

         “กระแสไฟฟ้ารั่วไหล” และ Lamptan ยังมีวิธีการรับมือกับไฟฟ้ารั่วไหลเบื้องต้นมาฝากกันอีกด้วยไปดูกันเลย“กระแสไฟฟ้ารั่วไหล” หรือ มักเรียกสั้น ๆ ว่า “ไฟรั่ว” หมายถึง การที่กระแสไฟฟ้าได้รั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปยังผิวของอุปกรณ์

            เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ รั่วไปยังผิวผนังของจุดติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งทำให้จุดเหล่านั้นมีกระแสไฟฟ้า หรือ แรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิด

            อันตรายได้โดยกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมักเกิดจากฉนวนที่ใช้ห่อหุ้ม ใช้พัน ใช้รอง หรือใช้คั่นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ

            ทำให้จุดเหล่านั้นเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลขึ้นได้ซึ่งการตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ไขควงเช็คไฟ 

            แตะตรงจุดที่ต้องการจะตรวจสอบ ถ้าพบว่าหลอดไฟที่ด้ามไขควงสว่างขึ้น แสดงว่าจุดที่ตรวจสอบเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ดังนั้นไม่ควร

            สัมผัสอุปการณ์ดังกล่าว เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงหลอดไฟว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นั้น จำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบ

   กระแสไฟฟ้ารั่วไหลเพื่อความปลอดภัย และถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกควรเลือกใช้หลอดไฟที่ได้คุณภาพอย่างผลิตภัณฑ์ของ Lamptan

   เพื่อความปลอดภัยของคุณ และคนในครอบครัวของคุณนะครับ


   สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทาง Customer Service โทร 02-451-2968-9 นะครับ


   ขอบคุณข้อมูล :: safetcutgold

   ขอบคุณภาพ :: pexels