LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
LAMPTAN LIGHTING – LED FIT IN DOWNLIGHT
2019-03-06 09:29:44 UTC

ปรับระยะเพื่อความลงตัว

                                             ปัญหาหนึ่งของการเลือกซื้อหลอดไฟสำหรับโคม Downlight

                                             คือขนาดของตัวโคมที่มีหลายรุ่นให้เลือกเหลือเกิน

                                             บางตัวลึกบางตัวตื้นวันนี้ Lamptan Lighting

                                             มี VDO – LED FIT IN DOWNLIGHT ที่สามารถปรับความยาว

                                             ของขั้วหลอดไฟได้หมดปัญหาหลอดไฟอยู่ลึกเกิน

                                             หรือยาวเกินตัวโคมออกมา แถมยังออกแบบให้สามารถติดตั้งได้เรียบ

                                             ไปกับผนังเหมาะกับการแต่งบ้านที่เน้นความเนี้ยบครับ


                                             #Lamptan #Lighting #LED #FITINDOWNLIGHT