LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
การทำงานของหลอดไฟไล่ยุง
2019-04-09 03:18:07 UTC


                            ในช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวของโรคไข้เลือดออก สร้างความสูญเสียให้กับหลายๆ คนไปไม่น้อย ซึ่ง

                            พาหะของโรคเป็นเจ้ายุงลายตัวเล็กๆ แต่พิษสงไม่ธรรมดา Lamptan จึงขอนำความรู้ในเรื่องที่เรา

                            ถนัดมาใช้เป็นตัวช่วยในการป้องกันยุงร้ายไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย ด้วยแสงไฟที่ออกแบบ

                            มาเป็นพิเศษ หรือที่หลายๆ คนเรียกกันจนติดปากว่า “หลอดไฟไล่ยุง”
                            โดยธรรมชาติของยุงแล้ว เป็นแมลงก็ต้องบินเข้าหากองไฟ อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักนะครับ แต่

                            เป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดของแมลง ( ซึ่งผู้ชายอย่างเราดันไปเลียนแบบซะได้ ) เอาละครับกลับ

                            มาเข้าเรื่อง ผีเสื้อกลางคืน และแมลงบางกลุ่มจะมีพฤติกรรมเข้าหาไฟ โดยเฉพาะไฟที่มีแสงในคลื่นสั้น 

                            นั่นคือความยาวของคลื่นประมาณ 315-380 nm ซึ่งเรียกว่า UV-A ศัพท์ทางชีววิทยาจะเรียกว่า 

                            Taxis (แทกซิส) คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางครับ สิ่งเร้า( Stimulus ) ที่ว่านั่นก็คือแสงไฟ                            การทำงานของหลอดไฟที่สามารถไล่แมลงได้ เกิดจากคุณสมบัติพิเศษในการปล่อยแสงที่ไม่มีค่า 

                            UV ปะปนอยู่ รวมถึงการควบคุมค่าคลื่นแสงของหลอดให้อยู่ในช่วงคลื่นที่ยุงและแมลงไม่สามารถ

                            มองเห็นจึงไม่บินเข้ามา เหมาะกับการใช้งานตามฟาร์ม หรือระเบียงบ้าน และที่สำคัญควรเลือก

                            หลอดประหยัดไฟ เนื่องจากลักษณะการใช้งานต้องเปิดค้างไว้ในเวลากลางคืน ความคุ้มค่า และ

                            อายุการใช้งานที่ยาวนานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจในการเลือกซื้อหลอดไฟครับ วันนี้ข้อมูลที่ 

                            Lamptan นำมาฝากกัน น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอยู่ไม่น้อย ยังไงก็อย่าลืมติดตามสาระ

                            ความรู้ดีๆ จาก Lamptan ได้ทาง lamptanlighting.com สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอลุ้น

                            กันได้เลยครับ


                            ขอบคุณข้อมูลจาก www.dnp.go.th, answers.yahoo.com