LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
โคมไฟระบายอากาศ นวัตกรรมที่หลายๆ คนไม่รู้จัก
2019-04-09 03:25:38 UTC


                            เทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันจึงสามารถทำงานได้

                            หลากหลายกว่าแต่ก่อนเยอะครับ ชาว Lamptan อาจจะไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้โคมไฟนอกจากให้แสง

                            สว่างแล้ว ก็ยังสามารถระบายอากาศได้อีกด้วย อ๊ะ! แล้วเราจะระบายอากาศไปทำไม? วันนี้ 

                            Lamptan มีความรู้ดีๆ มาฝากครับ                            ทุกวันนี้เราอาจมองข้ามความสำคัญของการติดพัดลมระบายอากาศไปแล้ว เพราะในอดีตพัดลม

                            ระบายอากาศนั้นทั้งเสียงดัง เปลืองไฟ และยังรบกวนการพักผ่อนอีกด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้น

                            หลักการของการระบายอากาศมีเพื่อให้มีการหมุนเวียนนำ Fresh Air จากภายนอกเข้ามาภายใน

                            ห้องเพิ่มออกซิเจน และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ลง และเจือจางกลิ่นอับภายในห้องให้ลดลงด้วย                            นวัตกรรมโคมไฟที่สามารถระบายอากาศได้เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่จำเป็นต้องมีการถ่ายเท

                            อากาศที่ดี เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือห้องน้ำ ซึ่งนับว่าเป็นการติดตั้งเพียงครั้งเดียว 

                            แต่สามารถใช้งานได้ถึง 2 คุณประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                            หวังว่าความรู้ที่ Lamptan นำมาฝากกันวันนี้จะเป็นประโชขน์กับทุกๆ คนนะครับ


                            อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : http://goo.gl/eMt7oa

                            ขอบคุณข้อมูลจาก acat.or.th

                            ขอบคุณภาพ  Buzzfeed, etsy.com