LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อถูกไฟช็อต
2019-04-10 10:36:26 UTC

                            อุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้ามีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ Lamptan เองก็เคยนำความรู้

                            เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกไฟช็อตมาฝากกันแล้ว 

                            (อ่านเพิ่มเติม : http://wp.me/p6HKJl-6G )

                            วันนี้ Lamptan จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ ที่จะเกิดกับ

                            ร่างกายของเราเมื่อถูกไฟช็อตมาให้ทุกคนได้อ่านกันครับ Lamptan เชื่อว่าสิ่งที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ 

                            จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตราย และระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นอย่างแน่นอน!


                            ผลกระทบของการถูกไฟช็อตกับร่างกาย

                            ผลกระทบกับร่างกายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 2 ปัจจัยครับ นั่นคือ ระยะเวลาที่ร่างกายสัมผัสกับ

                            กระแสไฟ และปริมาณของกระแสไฟที่ได้รับ ซึ่ง Lamptan มีตารางแสดงปริมาณของกระแสไฟฟ้า 

                            ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ดังนี้


                            ด้านบนคือตารางแสดงถึงผลกระทบที่มีต่อร่างกายมนุษย์ เมื่อมีประมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านใน

                            ระดับปริมาณที่ต่างกัน (มีหน่วยเป็น มิลลิแอมแปร์) ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ 

                            อีก เช่น น้ำหนักตัวของผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อต ถ้าเป็นเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็จะ

                            มากกว่าครับ                            จากข้อมูลที่ Lamptan นำมาให้ทุกคนได้อ่านกัน คงจะเห็นแล้วนะครับว่าอุบัติเหตุจากไฟฟ้านั้น

                            อันตรายขนาดไหน การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานแม้จะราคาสูงกว่า แต่ความปลอดภัยที่ได้

                            จากวัสดุที่มีคุณภาพ นับว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเพิ่มไป อย่างผลิตภัณฑ์ของ Lamptan เองก็ใส่ใจใน

                            ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ให้ทุกคนมั่นใจทุกครั้งที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก Lamptan ครับ


                            ขอบคุณข้อมูล :: kpp.ac.th

                            ขอบคุณภาพ :: kpp.ac.th, spgenergy.com, resources0.news.com.au