LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
โคมไฟไอติม
2019-04-10 10:59:02 UTC

                            วันนี้ Lamptan ขอชวนทุกคนมาประดิษฐ์โคมไฟที่จะช่วยสร้างความสดใสให้หัวใจและห้องของคุณ


                            ด้วย “โคมไฟไอติม” สิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสำหรับการตกแต่งในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี ถ้าพร้อม

                            แล้วคว้าอุปกรณ์และหลอดไฟของคุณให้พร้อม แล้วมาเริ่ม DIY กันเลยครับ                                 อุปกรณ์

                                 – กระดาษลังกว้าง 16.5 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว

                                 – โคมกระดาษ

                                 – ปืนกาว

                                 – กระดาษสีแผ่นเล็กๆ

                                 – หลอด LED Ball

                                 – หัวปลั๊กไฟ

                                 – สายไฟอ่อน

                                 – ขั้วหลอดไฟ

                                 – กรรไกร


                                 วิธีการทำ

                                 1. นำกระดาษลังมาประกบกันให้เป็นรูปกรวย แล้วติดไว้ด้วยปืนกาว

                                 2. ตัดกระดาษลังส่วนเกินออก

                                 3. นำโคมกระดาษติดกับกรวย

                                 4. ติดกระดาษสีต่างๆ ลงบนโคมกระดาษ

                                 5. ต่อขั้วหลอดไฟกับสายไฟ แล้วสอดเข้าไปในโคมไฟไอติม

                                 6. หมุนหลอด LED Ball เข้ากับขั้วหลอดไฟ

                                 7. ต่อสายไฟอีกด้านกับหัวปลั๊กไฟ


                                 Tips :

                                 – ในขณะที่ติดกระดาษสีลงบนโคมกระดาษด้วยปืนกาว ระวังความร้อนในขณะติดกันด้วยนะครับ

                                 – อยากได้แสงสวยๆ แบบไหนก็หยิบจับเอาหลอด LED ของ Lamptan มาตกแต่งได้ตามใจชอบ

                                    เลยนะครับ