LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
10 คำศัพท์ที่ต้องรู้!! เมื่อเลือกซื้อหลอดไฟ
2019-04-18 08:49:20 UTC


                            เมื่อต้องเลือกหลอดไฟให้เหมาะกับห้อง หลายๆ คนคงจะมุ่งตรงไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

                            แต่จริงๆ แล้วเราควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อที่จะได้คุยกับช่างรู้เรื่อง

                            นะครับ วันนี้ Lamptan จึงรวบรวมเอาคำศัพท์ที่ใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้อง

                            มาฝากครับ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพหลอดไฟว่าให้แสงสว่าง

                            เพียงพอตามที่เราต้องการหรือไม่ Lamptan ขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับ 10 คำศัพท์ที่ต้องรู้!! 

                            มื่อเลือกซื้อหลอดไฟ กันเลยครับ                           1)    ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) เป็นปริมาณแสงสว่างทั้งหมดที่ได้จากแหล่งกำเนิดแสง

                                 มีหน่วยวัดเป็นลูเมน (lm)

                           2)    ค่าความสว่าง (llluminance) เป็นปริมาณแสงสว่างที่ตกกระทบบนวัตถุ (lumen) ต่อ 1 หน่วย พื้นที่

                                 มีหน่วยเป็น lm/sq.m. หรือ lux นั่นเอง โดยทั่วไป อาจเรียกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level)

                                 จึงเป็นตัวที่บอกว่าแสงที่ได้เพียงพอหรือไม่

                            3)   ค่าความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) เป็นความเข้มของแสงที่ส่องออกมาจากวัตถุ

                                  โดยทั่วไปจะวัดเป็นจำนวนเท่าของความเข้มที่ได้จากเทียนไข 1 เล่ม จึงมีหน่วยเป็นแคนเดลา 

                                  (Candela, cd)

                            4)    ค่าความส่องสว่าง (Luminance) เป็นตัวที่บอกปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุ 

                                  (candela) ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็น cd/sq.m. บางครั้งจึงอาจเรียกว่าความจ้า (Brightness)

                            5)    ค่าประสิทธิผล (Efficacy) เป็นปริมาณแสงสว่างที่ออกมาต่อกำลังไฟฟ้าที่ใช้ (watt) มีหน่วยวัด

                                  เป็น lm/w หลอดที่มีค่าประสิทธิผลสูงแสดงว่าหลอดนี้ให้ปริมาณแสงออกมามากแต่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย

                            6)    ค่าความถูกต้องของสี (Colour Rendering, Ra หรือ CRI) เป็นค่าที่ใช้บอกว่าหลอดไฟ

                                  ประเภทต่างๆ เมื่อแสงส่องสีไปบนวัตถุจะทำให้สีของวัตถุนั้นผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากน้อย

                                  เพียงใด ไม่มีหน่วยแต่มักเรียกเป็น % ตามค่าความถูกต้อง แสงอาทิตย์มีค่า Ra = 100 เพราะแสง

                                   อาทิตย์ให้สเปกตรัมครบทุกสี เมื่อส่องไปบนวัตถุจะไม่เห็นความผิดเพี้ยนของสี

                            7)    ค่าอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperatrre TK) สีของแสงที่ได้จากหลอดไฟ มีหน่วยเป็น

                                   เคลวิน (k) อุณหภูมิสีเป็นตัวที่บอกว่าแสงที่ได้มีความขาวมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีค่าอุณหภูมิสีของ

                                   แสงต่ำแสงที่ได้จะออกมาในโทนเหลืองหรือแดง ถ้ามีค่าอุณหภูมิสีของแสงสูง แสงที่ได้จะออกมา

                                   ในโทนขาวกว่า

                            8)    ความเสื่อมของหลอด (Lamp Lumen Depreciation, LLD) เนื่องจากมีการใช้งาน หลอดไฟ

                                   ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลา LLD คือ อัตราส่วนระหว่าง “ค่าฟลักซ์การส่องสว่างเมื่อหลอด

                                   ไฟครบอายุการใช้งาน” เทียบกับ “ค่าฟลักซ์การส่องสว่างเริ่มต้นของหลอดไฟ”

                            9)    ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอด (Lamp Luminous Efficacy) คืออัตราส่วนระหว่าง

                                   ปริมาณแสงที่หลอดเปล่งออกมาได้ ต่อกำลังไฟฟ้าที่หลอดมี หน่วยเป็น ลูเมนต่อวัตต์ (lu/W)

                                 

                           10)    ดัชนีคุณภาพของบัลลาสต์ (Quality Index) คือ ค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

                                   ของบัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดตรง 36 วัตต์ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 6.0


 

                            ศัพท์เทคนิคที่ Lamptan รวบรวมมานี้ จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้า

                            ได้ว่าแต่ละดวงให้ความสว่างขนาดไหน และหาหลอดไฟที่เหมาะกับห้องได้ตามที่เราต้องการครับ 

                            Lamptan เชื่อว่าข้อมูลวันนี้จะต้องเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับครั้งหน้า 

                            Lamptan จะนำสาระความรู้อะไรมาฝากทุกคนต้องติดตามกันนะครับ

                              

                            ขอบคุณข้อมูล :: 2e-building.com

                            ขอบคุณภาพ :: brabbu.com, lushome.com, diyandmag.com