LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
โคมไฟสลับมุม
2019-04-19 04:33:30 UTC

                            ทางเดินในบ้านตอนกลางคืนมืดเกินไปหรือเปล่า? น่าจะมีโคมแขวนเท่ๆ ให้แสงสว่างซักหน่อย 

                            วันนี้ Lamptanมีไอเดียการทำโคมแขวนห้าเหลี่ยม นอกจากจะสวย และทำง่ายแล้ว หลอด 

                            LED Motion Sensor  จาก Lamptan ยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อให้แสงสว่าง

                            เมื่อมีคนเดินผ่านเท่านั้น เหมาะจะเป็นโคมแขวนให้แสงสว่างตามทางเดินสุดๆ ครับ ไปดูวิธีการ 

                            DIY ที่คุณก็สามารถทำตามได้ ที่คลิปวีดีโอกันครับ                           อุปกรณ์

                                 – LED Motion sensor

                                 – สายไฟอ่อน

                                 – หัวปลั๊กไฟ

                                 – ขั้วหลอดไฟ

                                 – คัตเตอร์

                                 – ไขควง

                                 – กระดาษลัง

                                 – ปืนกาว


                            วิธีการทำ

                                 1. เจาะรูตรงฐานกระดาษลังที่เตรียมไว้ให้สามารถสอดสายไฟอ่อนได้

                                 2. สอดสายไฟอ่อนเข้าไปในฐานแล้วต่อสายไฟอ่อนเข้ากับขั้วหลอดไฟ จากนั้นติดขั้วหลอดไฟเข้า

                                    กับฐานกระดาษลัง

                                 3. นำกระดาษลังตัดเป็นเส้นเตรียมไว้ เพื่อติดเข้ากับฐานของโคม

                                 4. ติดกระดาษลังที่ตัดไว้เรียงให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้ความสูงพอประมาณ

                                 5. ต่อสายไฟอ่อนอีกด้านเข้ากับหัวปลั๊กไฟ

                                 6. หมุนหลอด LED Motion sensor เข้ากับขั้วหลอดไฟ