LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
เห็นคนโดนไฟฟ้าซ็อต ต้องทำอย่างไร?
2019-04-19 08:47:21 UTC

                            สิ่งแรกที่ต้องทำคือนำเพื่อนออกมาจากบริเวณที่โดนไฟฟ้าช็อต และควรตัดกระแสไฟฟ้าทันที

                            โดยการปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือถอดปลั้กออกจากเต้าเสียบครับ


                            โดยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ


                            – หากหัวใจหยุดเต้น (ใช้วิธีเอาหูแนบฟังบริเวณหน้าอกหรือจับชีพจร) ให้ใช้ “วิธีนวดภายนอก” 

                               โดยเอามือกดบริเวณหัวใจ ให้ยุบลงไปเป็นจังหวะ ให้ตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจ 

                               (ผู้ใหญ่ วินาทีละ 1 ครั้ง เด็ก วินาทีละ 2 ครั้ง) ทำประมาณ 10-15 ครั้ง แล้วเอาหูแนบฟังครั้งหนึ่ง                            – หากเป็นกรณีไม่หายใจ (โดยสังเกตดูการขยายตัวของซี่โครงและหน้าอก) ให้ใช้วิธีเป่าลมเข้าปาก

                               หรือทางจมูกของผู้ป่วยดังนี้ครับ


                            จับผู้ป่วยนอนหงาย พร้อมใช้หัวแม่มือง้างปลายคางผู้ป่วยให้ปากอ้าออก หากมีเศษอาหารหรือวัสดุใดๆ

                            ให้ล้วงออกให้หมดก่อน แล้วจับศีรษะให้เงยหน้าสูงๆ และเป่าลมเข้าไปอย่างแรงจนปอดผู้ป่วยขยายออก

                            (สังเกตจากซี่โครงและหน้าอกพองขึ้น) แล้วปล่อยให้ลมหายใจของผู้ป่วยออกเอง แล้วเป่าซ้ำ เช่นนี้เป็น

                            จังหวะ ตรงกับจังหวะหายใจปกติ โดยการปฐมพยาบาลนี้ ต้องรีบทำทันที หากช้าเกินว่า 4-6 ทำให้โอกาส

                            ฟื้นน้อยลง และขณะที่พาไปหาหมอก็ควรทำปฐมพยาบาลไปด้วยนะครับ


                            ขอบคุณข้อมูล :: sites.google.com/Somsamak_Pup

                            ขอบคุณภาพ :: stunitedsupply.com/