LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
เลือกสายไฟในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
2019-04-19 09:14:38 UTC

                                 ผู้ที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ หรือต้องการจะเปลี่ยนสายไฟในบ้าน ขอแนะนำให้อ่านบทความนี้

                                 เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ เพราะการเลือกสายไฟอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เราประหยัด

                                 ค่าไฟและช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเลยละครับ                                 อันดับแรกเลือกใช้เฉพาะสายไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

                                 อุตสาหกรรมเท่านั้นครับ โดยดูว่าที่สายไฟที่เราจะเลือกใช้มีเครื่องหมาย มอก. อยู่หรือไม่

                                 ต่อมาเลือกชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เช่น สายไฟชนิดอ่อน ไม่ควร

                                 นำไปใช้เดินยึดติดกับผนังหรือลากผ่านบริเวณที่มีการกดทับสายเพราะฉนวนของสายไฟ

                                 ชนิดนี้จะไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จับยึดสายได้


                                 ขนาดของสายไฟฟ้าก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า และปริมาณ

                                 กระแสไฟฟ้าที่ต้องการจะใช้งานและเหมาะกับขนาดของฟิวส์หรือสวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์) 

                                 ที่ใช้ครับ เมื่อต้องการเลือกสายไฟก็ควรปรึกษาช่างไฟและตรวจดูให้เรียบร้อยให้ได้สายไฟ

                                 ตามมาตรฐานที่เราต้องการ ท้ังนี้ก็เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานและความปลอดภัยนั่นเองครับ 


                                 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ebigthailand.com

                                 ขอขอบคุณภาพจาก : apartmentdiet.tumblr.com/ marieclairemaison.com