LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
โคมไฟซ่อนใจ
2019-04-22 08:12:48 UTC

                            ในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้  Lamptan ขอเชิญทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนหรือมุมโปรด

                            ในบ้านของคุณ ให้กลายเป็นมุมสุดโรแมนติกด้วย “โคมไฟซ่อนใจ”  ใครที่กำลังมองหากิจกรรม

                            สนุกๆ ทำในช่วงวันหยุดนี้ก็ไปชมวิธีการ DIY โคมไฟแบบง่ายๆ พร้อมกันเลยครับ                             อุปกรณ์ 

                                 – หัวปลั๊กไฟ 

                                 – ขั้วหลอดไฟ

                                 – ไขควง

                                 – กรรไกร

                                 – แผ่นรองตัด

                                 – คัตเตอร์

                                 – สวิตช์ไฟ

                                 – หลอด LED Bulb Daylight 5W

                                 – ไม้บรรทัด

                                 – กระดาษชานอ้อย

                                 – เทปกาวสองหน้า 

                                 – มีดแกะยางลบ

                                 – กาวดินน้ำมัน

                                 – ดินสอ

                                 – กระดาษแก้ว                            วิธีการทำ 

                                 1. วาดรูปหัวใจให้ทั่วกระดาษชานอ้อย  และกรีดเพียงแค่ครึ่งเดียวของรูปหัวใจ จากนั้นกรีดส่วนปลาย

                                    ของกระดาษให้เป็นปลายสามเหลี่ยม ตามตัวอย่างที่แนบไว้                                 2.  ติดกระดาษแก้วด้วยกาวสองหน้า ให้พอดีกับกระดาษชานอ้อยเมื่อสักครู่  พับรูปหัวใจที่เรากรีด

                                     ไว้ออกมาดังรูป                                 3.  ติดกาวสองหน้าตรงขอบกระดาษ แล้วพับเข้ามาให้ประกบกันเป็นรูปทรงกระบอกยาว                                 4.  ตัดช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ด้านล่างไว้สำหรับสอดสายไฟ                                 5.  ต่อสายไฟอ่อนกับขั้วหลอดไฟ  โดยตัดกระดาษชานอ้อยให้เป็นฐานทรงกลมขนาดเส้น

                                     ผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว จากนั้นติดกาวดินน้ำมันตรงบนขั้วหลอดไฟ และนำไปติดกับฐานที่เตรียมไว้ 

                                     จากนั้นหมุนหลอด LED Bulb Daylight 5 W เข้ากับขั้วหลอดไฟ                                 6. นำกาวสองหน้ามาติดตรงส่วนท้ายที่เป็นสามเหลี่ยม จากนั้นนำไปติดลงบนฐาน                                 7.  ต่อสายไฟอ่อนกับหัวปลั๊กไฟ และสวิตช์ไฟ                                 8. เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ “โคมซ่อนใจ”  นำเอาไปประดับห้องนอนเพื่อสร้างความโรแมนติกได้เลย ^^                            Tips*

                                 – หากอยากปรับให้สีของโคมดูสดใสขึ้น สามารถเปลี่ยนสีของกระดาษแก้วให้เป็นสีตามชอบได้เลยครับ

                                 – ถ้าที่บ้านมีกระดาษร้อยปอนด์หรือกระดาษหนาๆ เหลือใช้ก็นำมาใช้แทนกระดาษชานอ้อยได้ครับ

                                 – เลือกใช้หลอด LED Bulb Daylight 5 W เพื่อให้ได้แสงสว่างที่เพียงพอและไม่ทำให้เสียสายตาครับ