LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
หลอดไฟแตกทำความสะอาดอย่างไรดี ?
2019-04-22 09:18:15 UTC

                                 เคยไหมครับ เวลาที่เราทำหลอดไฟนีออนหรือฟลูออเรสเซนต์แตก แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ทั้งกลัว

                                 จะบาดมือทั้งกลัวอันตรายจากสารต่างๆ วันนี้ผมมีวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องเมื่อหลอดไฟแตก

                                 มาฝากกันครับ


                                 ขั้นแรกก่อนที่เราเตรียมการทำความสะอาด ควรให้คนหรือสัตว์ที่อยู่ในบริเวณห้องนั้นออกไปเสียก่อน 

                                 จากนั้นปิดเครื่องปรับอากาศ  เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทเป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที

                                 โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดก็มี กระดาษแข็งหรือที่โกยผง, กระดาษกาว, ผ้าเช็ดฟื้นชุบน้ำ, 

                                 กระป๋องหรือภาชนะที่มีฝาปิด


                                 ขณะกำลังทำความสะอาดหลอดไฟ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นครับ เพราะจะทำให้สารปรอทกระจายไปในอากาศ

                                 โดยเร่ิมจากเก็บเศษแก้วลงในกระป๋อง และเก็บผงเล็กๆ ด้วยกระดาษแข็งหรือที่โกยฝง แล้วเทลงใน

                                 กระป๋องหรือจะใช้กระดาษกาวติดเศษแก้ว และผงที่เหลือก็ได้เช่นกันครับ แล้วนำเอากระดาษกาวที่ใช้แล้ว

                                 ทิ้งลงในกระป๋อง  หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว นำกระป๋องที่มีเศษแก้วนำออกไปนอกห้อง ติดต่อ

                                 เทศบาลใกล้บ้านของท่านเพื่อขอคำแนะนำในการกำจัดสารปรอทและเศษแก้ว หรือทิ้งลงในถังขยะที่ปิด

                                 มิดชิด เมื่อนำออกไปทิ้งแล้ว ให้เปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท โดยควรปิดระบบเครื่องปรับอากาศ

                                 3-4 ชั่วโมง จนแน่ใจว่าอากาศบริเวณห้องจะไม่มีสารปรอทเหลืออยู่แล้วครับ


                                ขอขอบคุณข้อมูลจาก : siamhealth.net

                                ขอขอบคุณภาพจาก :  92pixels.com/weheartit.com