LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
โคมไฟเต็นท์ละครสัตว์
2019-04-22 10:53:39 UTC

                            โคมไฟที่ทำได้ง่ายๆ แถมยังเหมาะแก่การประดับตกแต่งตรงมุมที่มีต้นไม้ในบ้านได้เป็นอย่างดี 

                            สนใจไหมครับ ? ถ้าสนใจวันนี้ Lamptan จึงขอชวนทุกท่านมา DIY โคมไฟเต๊นท์ละครสัตว์ 

                            สุดน่ารักกันครับ                            อุปกรณ์

                                 – หลอด LED Blaze 2w

                                 – หัวปลั๊กไฟ

                                 – สวิตช์ไฟ

                                 – ขั้วหลอดไฟ

                                 – ไขควง

                                 – สายไฟอ่อน

                                 – กาวดินน้ำมัน

                                 – เทปพันสายไฟ

                                 – ที่เจาะกระดาษ

                                 – คัตเตอร์

                                 – กรรไกร

                                 – ปืนกาวและแท่งกาว

                                 – เชือกกระสอบ

                                 – สี

                                 – ไม้บัลซ่าแบบกลม

                                 – กระดาษชานอ้อย

                                 – กระดาษสา

                                 – แบบสำหรับทำเต๊นท์                            วิธีการทำ

                                 1. ตัดกระดาษและวาดตามแบบที่เตรียมไว้ ด้วยสี ( สามารถเลือกสีที่ต้องการได้ตามใจชอบ )                                 2. เจาะรูกระดาษสาตามแบบ และตัดกระดาษชานอ้อยให้เป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว 

                                    และเจาะรูกระดาษชานอ้อยโดยเว้นระยะให้ห่างพอประมาณ                                 3. ต่อขั้วหลอดไฟเข้ากับสายไฟอ่อน ( โดยปลอกสายไฟจากขั้วหลอดไฟให้ลวดทองแดงข้างใน

                                    ต่อเข้ากับลวดทองแดงจากสายไฟอ่อน แล้วพันเก็บด้วยเทปพันสายไฟ )                                 4. ตัดไม้บัลซ่าทรงกลมให้มีขนาดประมาณ 6 นิ้ว สามอัน นำมาติดที่ฐานกระดาษชานอ้อย และติด

                                    ขั้วหลอดไฟที่หมุนหลอด LED Blaze แล้ว ลงบนฐานด้วยกาวดินน้ำมัน มัดปลายด้านบนให้รวมกัน

                                    ด้วยเชือกกระสอบ                                 5. ติดกระดาษสาที่วาดลวดลายแล้ว รอบโครงไม้บัลซ่าทรงกลม แล้วร้อยเชือกกระสอบเพื่อให้ฐาน

                                    วงกลมและกระดาษสาติดกัน                                 6. ต่อสายไฟอ่อนเข้ากับหัวปลั๊กไฟ และสวิตช์ไฟ                                 7.  เท่านี้ก็ได้โคมไฟเต๊นท์ละครสัตว์น่ารักๆ ไว้ตกแต่งบ้านของเราแล้วละครับ                            Tips*

                                 – หากอยากได้ลวดลายที่ดูแตกต่างออกไป ก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามใจชอบเลยครับ

                                 – เลือกใช้หลอด LED Blaze 2w เพราะต้องการให้แสงที่ได้สว่างพุ่งออกมา