LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
แสงสีฟ้าคืออะไร อันตรายต่อสายตาของเราอย่างไร ?
2019-04-22 11:00:53 UTC

                            ในทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือ คอมพิวเตอร์ กันอยู่ตลอดเวลาทำให้

                            สายตาของเราอาจเกิดอาการเมื่อยล้า ปวดตาหรือตาแห้งได้ครับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

                            ก็มาจากแสงสีฟ้าที่แฝงตัวอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆ นั่นเอง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าแสง

                            นี้กันครับ ว่าคืออะไร มีผลอย่างไรต่อดวงตาของเราบ้าง                            แสงสีฟ้าคือ แสงที่ผสมอยู่ในช่วงของแสงสีขาวที่เราทุกคนมองเห็น โดยแสงสีฟ้าจะเป็นคลื่นแสง

                            พลังงานสูง ที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 400 – 500 นาโนเมตร โดยสามารถพบแสงสีฟ้าได้จาก

                            หน้าจอมือถือ แท็บเล็ต หน้าจอคอมพิวเตอร์ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟ LED ต่างๆ 

                            ซึ่งเจ้าแสงสีฟ้านี่หากเราได้รับเป็นเวลานานและบ่อยมากจนเกินไป จะส่งผลทำให้ปวดตา ตาแห้ง 

                            และตาพร่ามัวครับ                            Lamptan เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงคิดค้นหลอดไฟที่ช่วยถนอมสายตา โดยผลิตหลอดไฟที่มี

                            ค่าอุณหภูมิสีไม่เกิน 7,000 หรือมีช่วงแสงที่ถูกปล่อยออกมาไม่ทำอันตรายต่อสายตาของผู้ใช้ แต่

                            เรื่องของแสงสว่างยังคงมีประสิทธิภาพดังเดิมเพราะเราเลือกใช้เม็ด LED คุณภาพดีจากญี่ปุ่น 

                            จึงมั่นใจได้ว่าทั้งปลอดภัยถนอมสายตาและได้แสงที่สว่าง สวยด้วยครับ