LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
โคมลูกสนสีสวย
2019-04-23 08:47:22 UTC

                            อีกหนึ่งโคมไฟสุดน่ารักที่วันนี้ Lamptan นำมาแนะนำให้ทำ DIY กัน ก็คือ“โคมลูกสนสีสวย”

                            ที่มีวิธีการทำที่ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเลยครับ แถมยังได้โคมไฟเก๋ๆ ไว้ประดับห้องนั่งเล่นหรือ

                            ห้องนอนด้วยครับ                             อุปกรณ์

                                 – ขั้วหลอดไฟ 

                                 – หัวปลั๊กไฟ 

                                 – สายไฟอ่อน

                                 – ไขควง 

                                 – หลอด LED Bulb 

                                 – คัตเตอร์ 

                                 – กรรไกร

                                 – วงเวียน 

                                 – กาวสองหน้า 

                                 – สีอะคริลิค 

                                 – โคมกระดาษ

                                 – กระดาษสา                            วิธีการทำ

                                 1. วาดรูปวงกลมลงบนกระดาษสา และตัดออก ทำเตรียมไว้หลายๆ แผ่นเพื่อให้พอติดรอบโคม

                                    กระดาษผสมน้ำกับสีอะคริลิคสีที่ชอบ นำกระดาษสาที่ตัดไว้ไปจุ่มและผึ่งให้แห้ง                                 2. นำกาวสองหน้าติดลงบนกระดาษสาที่แห้งแล้ว                                 3. ติดลงบนโคมกระดาษจนทั่วทั้งโคม
                                 4. ต่อสายไฟอ่อนเข้ากับขั้วหลอดไฟ และหัวปลั๊กไฟ และหลุดหลอด LED Bulb เข้ากับขั้วหลอด

                                    ให้เรียบร้อย                                 5. นำหลอดไฟที่เตรียมไว้มาใส่ในโคมกระดาษ เท่านี้ก็เรียบร้อย
                            Tips* 

                            หากต้องการได้แสงสว่างมาก แนะนำให้เลือกใช้สีอะคริลิคโทนอ่อน เพื่อช่วยให้แสงสว่างออกมามาก

                            สามารถเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นโทนแสงที่ต้องการได้ อย่างการใช้หลอด Vintage หรือ หลอด LED Ball