LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
เทคโนโลยีฉลาดช่วยคุณยามฉุกเฉิน
2019-05-03 04:18:56 UTC

                            ในยามฉุกเฉิน อย่างการเกิดไฟฟ้าดับอย่างกระทันหันในเวลากลางคืน แสงสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญ

                            ที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากสิ่งอันตรายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ยิ่งหาได้ง่ายและให้แสงสว่างมากเท่า

                            ไหร่ ก็ยิ่งสะดวกมากเท่านั้น วันนี้ผมจึงรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้แสงสว่างแก่คุณในยาม

                            ฉุกเฉินและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายฟังก์ชั่นมาฝากกันครับ
                            อย่างแรกก็คือหลอด LED 4 in 1 ที่สามารถใช้เป็นไฟฉายในยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถ

                            เก็บพลังงานได้เองในตัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอนไฟฟ้าดับจึงสามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีและยังมีคุณสมบัติ  

                            ของ Light sensor ที่ทำให้ไฟเปิดเองในเวลากลางคืนและปิดเองในตอนกลางวัน และยังมี Sensor 

                            จับความเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเดินผ่านไฟก็จะเปิดขึ้น และดับเองโดยอัตโนมัติครับ                            ไฟฉายฉุกเฉินสารพัดประโยชน์อีกตัวหนึ่งคือ LED Magic 2 In 1 ที่สามารถเป็นหลอดไฟที่ต่อเข้า

                            กับโคมไฟต่างๆ ได้ แต่เมื่อไฟฟ้าดับและยามฉุกเฉิน ยังสามารถเป็นไฟฉายได้อีกด้วย และไม่ต้อง

                            ห่วงเรื่องปัญหาเรื่องแบตเตอร์รี่หมดเลยครับ เพราะสามารถชาร์จพลังงานได้จากการเสียบหลอด

                            ตัวนี้เข้ากับโคมไฟต่างๆ ได้เลย ลองหาไฟฉายที่ทันสมัยดีๆ สักอันมาติดบ้านเอาไว้เพื่อสร้างความ

                            ปลอดภัยและความสะดวกให้คุณในเวลาฉุกเฉินดูสิครับ รับรองว่าคุณจะไม่ต้องกังวลกับปัญหา

                            ไฟฟ้าดับอย่างกระทันหันอีกต่อไปแล้วล่ะครับ