LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
รู้ไหมอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ไฟตก ?
2019-06-06 07:30:54 UTC

                                 อีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆ ท่านมักจะพบเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาไฟฟ้าตกนั่นเองครับ แต่รู้ไหมสาเหตุ

                                 จริงๆ แล้วที่ทำให้ไฟฟ้าตกคืออะไร และจะส่งผลกระทบอะไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราบ้าง 

                                 วันนี้มีผมมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากทุกท่านกันครับ


                                 ไฟฟ้าตก คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้าลดต่ำลงจากปกติในช่วงเวลาสั้นๆ โดยมีสาเหตุมาจากการใช้

                                 อุปกรณ์บางชนิดที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามาก เช่น มอเตอร์, ปั๊มน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, ลิฟต์ 

                                 หรือเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามากในการ

                                 ติดเครื่องหรือเริ่มใช้ตอนแรก เมื่อเทียบกับการทำงานในสภาวะปกติ ซึ่งส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้า

                                 ในสายส่งการไฟฟ้าลดต่ำลงนั่นเองครับ                                 ผลกระทบของไฟฟ้าตก จะทำให้เกิดการหยุดชะงักของระบบการทำงาน และอาจทำให้อุปกรณ์

                                 ภายในบางส่วนชำรุดเสียหายได้ อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังไปลดประสิทธิภาพ

                                 การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และทำให้อายุการใช้งานลดต่ำลงด้วยครับ ซึ่งวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

                                 คือ ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการไฟในปริมาณมากพร้อมๆกันหลายๆเครื่องและควรเลือกใช้

                                 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานที่ดีเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกนั่นเองครับ


                                 Cr. leonics.co.th

                                 Cr. ภาพ : trendland.com/ convoy.tumblr.com