LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ไฟฟ้าดูด ภัยใกล้ตัวที่เราควรรู้ !!
2019-06-19 09:03:54 UTC

                              ไฟฟ้าดูดเป็นภัยที่สามารถเกิดได้ใกล้ตัวเรามากๆ เลยล่ะครับ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด

                              อันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการเกิดไฟฟ้าดูด วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ                              ไฟฟ้าดูด คือ การที่กระแสไฟฟ้าไหลจากแหล่งกำเนิดผ่านมาที่ตัวคน และไหลกลับไปยังแหล่ง

                              กำเนิดโดยผ่านทางดิน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าสองจุดพร้อมกัน

                              และทั้งสองจุดนั้นจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ช่างไฟฟ้าทำงานโดยยืนอยู่บน

                              ฉนวนไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นพื้นยางหรือสวมใส่รองเท้ายาง ทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ เป็นต้นครับ


                              ไฟฟ้าดูด สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบคือ เกิดจากการสัมผัสโดยตรง ( Direct Contact )

                              คือการที่ส่วนของร่างกายสัมผัสถูกส่วนที่มีไฟฟ้าโดยตรง เช่น สายไฟฟ้ารั่ว เพราะฉนวนชำรุดแล้ว

                              มีการเอามือไปจับ หรือจากการที่เด็กเอาโลหะเล็กๆ เช่น ตะปูเสียบเข้าในรูเต้ารับไฟฟ้านั่นเองครับ 

                              และอีกประเภทหนึ่ง คือ การสัมผัสโดยอ้อม ( Indirect Contact ) เกิดจากการที่เราไปสัมผัสกับ

                              เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟฟ้ารั่วออกมาแต่เราไม่ทราบ เมื่อไปสัมผัสบริเวณโครงโลหะของเครื่องไฟฟ้า 

                              จึงมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้                              เมื่อทราบสาเหตุกันไปแล้ว เรามารู้จักกับวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดกัน นั่นก็คือ การไม่สัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 

                              โดยควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อเรามีความจำเป็นต้องสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะ

                              เกิดไฟฟ้ารั่วหรือมีการทำงานที่ผิดปกติ และอีกหนึ่งการป้องกันที่ดี นั่นก็คือ การติดตั้งระบบสายดิน 

                              โดยจะต้องแน่ใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับ


                              Cr. stunitedsupply.com

                              Cr. ภาพ : imgur.com / bafafoto.com