LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
สงสัยไหม แต่ละมุม แต่ละห้องควรจัดไฟแบบไหนถนอมสายตาที่สุด ?
2019-07-02 03:50:43 UTC

                              วันนี้ผมมีวิธีวางตำแหน่งไฟในแต่ละการใช้งานเพื่อช่วยรักษาสายตาของเราให้สามารถใช้งานได้

                              อย่างยาวนาน และช่วยตกแต่งให้บ้านสวย มีสไตล์มาฝากกันครับ


                              – Television Viewing หรือแสงไฟสำหรับดูทีวี ควรใช้ไฟระดับต่ำและบังคับทิศทางของแสงให้อยู่

                                 ข้างๆ ทีวี จะช่วยลดการระคายเคืองของตา และทำให้ดูทีวีสบายตาขึ้นครับ


                              – Lighting a Dining Area หรือแสงไฟสำหรับทานอาหาร ซึ่งมีผลช่วยทำให้บรรยากาศในการรับ

                                 ประทานอาหารดีขึ้น โดยควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดเงาบดบังอาหารบนโต๊ะ ถ้าเป็นโต๊ะยาวควร

                                 จะติดตั้งไฟเพิ่มขึ้นอีกหลายๆ ดวงครับ                              – Lamps for Writing  หรือแสงไฟสำหรับเขียนหนังสือ โดยไม่ควรวางไฟไว้ด้านหลังของผู้เขียน 

                                 เพราะจะทำให้เกิดเงาบดบังในขณะที่กำลังเขียน ควรจะใช้ไฟซ่อน เพราะจะทำให้แสงสว่างส่องไป

                                 ได้ทั่วถึงขณะกำลังเขียนและควรใช้ไฟที่ปรับระดับได้ จะให้การส่องสว่างที่ดีที่สุด และควรจะติดตั้ง

                                 ไฟหลักของห้องด้วย เพื่อลดความเครียดในการทำงานนั่นเองครับ


                             – Light Closets and Shelves หรือแสงสำหรับห้องแต่งตัว โดยหลอดไฟที่ติดตั้งสำหรับตู้เสื้อผ้า 

                                ควรใช้แบบเปิดปิดได้เองโดยอัตโนมัติ และควรมีตำแหน่งของไฟที่เหนือกว่าชั้นวางของขึ้นไป และ

                                ควรให้มีแสงส่องมาถึงทุกชั้นของตู้ครับ                              ทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมจัดแสงไฟในมุมต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อทะนุถนอมสายตาของ

                              เราให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานกันนะครับ ^_^


                              Cr. bestroomstyle.com

                              Cr. ภาพ : etsy.com lifestorey.com