LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ค่าลูเมนคืออะไร ทำไมเราต้องเลือกดูก่อนการซื้อหลอด LED ?
2019-07-02 04:12:31 UTC

                                 วันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจของใครหลายๆ คนว่าทำไมเวลาที่เราจะเลือกซื้อหลอด LED ถึงจะต้องดู

                                 ที่ค่าลูเมนกันด้วย จริงๆ แล้วค่าลูเมนคืออะไร วันนี้ผมมีตำตอบมาฝากกันครับ                                 จริงๆ แล้วค่าลูเมนคือหน่วยที่ใช้วัดกำลังความสว่างของแสง โดยในหลอด LED ค่าลูเมนก็คือ

                                 ปริมาณของแสงที่เปล่งออกมาจากหลอด LED นั่นเองครับ                                 การจะดูว่าหลอด LED ที่เราจะซื้อนั้นมีความสว่างมากหรือน้อยแค่ไหน ไม่สามารถดูได้จากค่าวัตต์

                                 เพียงอย่างเดียวได้ครับ แต่จะต้องนําค่าลูเมนมาหารด้วยค่าวัตต์ซึ่งจะมีระบุไว้ที่ข้างกล่อง เมื่อ

                                 คํานวณดูแล้วได้ค่ามาก แสดงว่ามีปริมาณแสงมาก เช่น หลอด LED ยี่ห้อ A เป็นหลอด 5 วัตต์ 

                                 และมี 500 ลูเมน เมื่อนํามาหารกันจะได้ 500/5 = 100 ลูเมน/วัตต์ หลอดประหยัดไฟ ยี่ห้อ B 

                                 เป็นหลอด 20 วัตต์ และมี 1400 ลูเมน เมื่อนํามาหารกันจะได้ 1400/20 = 70 ลูเมน/วัตต์

                                 จะเห็นว่าหากเราดูที่ค่าวัตต์เพียงอย่างเดียวคงจะคิดว่าหลอด B คงจะให้แสงสว่างที่มากกว่า แต่ใน

                                 ความเป็นจริงแล้ว หลอด A ที่มีค่าวัตต์ น้อยกว่ากลับให้แสงสว่างที่มากกว่าครับ และนี่ก็คือสาเหตุว่า

                                 ทําไมเมื่อเวลาที่เราเลือกซื้อหลอด LED หรือหลอดไฟแบบอื่น ถึงจะต้องดูที่ค่าลูเมนด้วย ก็เพื่อให้

                                 ได้ค่าของแสงสว่างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองครับ


                                 Cr. hs3uka.com

                                 Cr. ภาพ : victoiremeneur.com / architonic.com