LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
รู้ไหม อะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณปลอดภัยเมื่อต้องเลือกซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ?
2019-07-11 04:56:41 UTC

                            ” หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินว่า หากจะเลือกซื้อหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ก่อนการเลือกซื้อ

                            เราควรดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานหรือไม่ แต่รู้ไหมว่ามาตรฐานที่เราต้องดูนั้น คือมาตรฐาน

                            อะไร มีความสำคัญอย่างไร วันนี้ผมมีความรู้ดีๆ มาฝากกันครับ ”                            มาตรฐานที่เราต้องดูหากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ คือ มาตรฐาน มอก. ครับ โดยย่อมาจาก 

                            มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางวิชาการ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิต

                            ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด                             โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น มาตรฐาน 

                            สำหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ คือมาตรฐาน มอก. 236-2533 เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพเกี่ยวกับ

                            คุณสมบัติทางไฟฟ้า อายุการใช้งาน รูปร่างและมิติของหลอดและฉลากเบอร์ห้า เป็นเครื่องหมายที่

                            แสดงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับ                            เพราะฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เรา

                            จำเป็นจะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะซื้อได้มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างผลิตภัณฑ์

                            ทุกตัวของ Lamptan ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้

                            เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นการมั่นใจได้ว่าเรา

                            เลือกซื้อสินค้าที่ดีคุ้มค่าต่อการใช้งานนั่นเองครับ


                            Cr. kcmetalsheet.co.th

                            Cr. ภาพ : stephen Alesch