PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
LED Motion Sensor

หลอด LED MOTION SENSOR  หลอดไฟจะทำงานเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว และจะดับเองอัตโนมัติเมื่อเซนเซอร์ไม่พบความเคลื่อนไหว เหมาะกับการใช้งานบริเวณทางเดิน  ทางหนีไฟ ห้องน้ำ ห้องเก็บของ

มีขนาด : 7 วัตต์
แสง : เดย์ไลท์, วอร์มไวท์

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service