PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
T8 Colour

เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ หรือตามงานเทศกาลต่างๆ

มีขนาด : 18 วัตต์, 36 วัตต์
แสง : น้ำเงิน, แดง, เขียว, เหลือง

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service