PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Compact Anti-Mosquito

หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว พิเศษ ด้วยคุณสมบัติพิเศษในการปล่อยแสงที่ไม่มีค่า UV ปะปนไป รวมถึงการควบคุมค่าคลื่นแสงของหลอดให้อยู่ในช่วงคลื่นที่ยุงและแมลงไม่สามารถมองเห็น จึงไม่บินเข้ามา เหมาะกับการใช้งานตามฟาร์ม เล้าไก่ กรงสุนัข หรือระเบียงบ้าน

มีขนาด : 18 วัตต์, 25 วัตต์
แสง : เหลือง

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service