PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Super LED Transformer

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรี่ไฟตั้งแต่ 30W ขึ้นไป โดยต่อเข้ากับหลอด LED MR16 Max = 60W หรือหลอดฮาโลเจน 12V

มีขนาด (LED/Halogen) : 3-60 วัตต์

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service