PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
T9 Circular Set-D

ชุดเซ็ทนีออนกลมสำเร็จรูปพร้อมบัลลาสต์ทรอนิกส์ 32W และหลอดนีออนกลมรุ่มมาตรฐาน
ประหยัดไฟกว่า 30%

มีขนาด (Halo) : 32 วัตต์

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service