PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
T8 Full Set Type 1x

เพื่อใช้คู่กับหลอดนีออนตรง T8

มีขนาด : 18 วัตต์, 36 วัตต์

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service