PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
T8 C-Type

Ballastronic ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเดียวกัน กับบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเก่า จึงสะดวกในการติดตั้งแทนบัลลาสต์แกนเหล็กเดิม

มีขนาด : 18 วัตต์, 36 วัตต์

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service