PRODUCT DETAIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
T5 Slim Type 1x

เพื่อใช้คู่กับหลอดนีออนตรงรุ่นผอมพิเศษ T5

มีขนาด : 14 วัตต์, 28 วัตต์

หมายเหตุ : สินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอและต่อเนื่อง ข้อมูลที่แสดงอาจไม่ Update ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Customer Service